0942558571

Dung dịch khử mùi Mass Clear

Dung dịch khử mùi Mass Clear

Trạng thái: Chất lỏng màu trắng sữa

Thành phần: Chất keo kết tinh Anatase nano Tio2

Kích thước hạt: 5nm

icons8-exercise-96 chat-active-icon